top of page

Jag skulle då gå

vid första slaget

Om våldsprocessen och mäns våld mot kvinnor

 

Marit är förälskad, passionerat förälskad säger hon med ett skratt. Det här är mannen i hennes liv, han är som ingen annan, köpte till och med blommor på en torsdag!

 

Vi får följa minnet av Marits relation med en man som går från att vara drömmen till att bli mardrömmen. Hur det som började som en till synes oskyldig kommentar snabbt eskalerade in i ett allt mer destruktivt förhållande med våldet närvarande varje dag.

 

Sedan premiären 2019 har föreläs/ställningen lovordats då den spelats för så väl offentlig publik som för arbetsgrupper inom bland annat offentlig sektor.

Publikreaktioner efter Jag skulle då gå vid första slaget:

”Föreläs/ställningen har lyfts i många sammanhang efter
att vi såg den. Psykisk ohälsa är en stor andel av den ohälsa som vi har och kan vi fånga orsaker och försöka guida rätt så kan den psykiska hälsan förbättras. Därför tycker vi att föreläs/ställningen var en viktig del i personalarbetet.”

Anna Kaltenegger administrativ chef Arjeplog kommun.

”Efter att jag sett Jag skulle då gå vid första slaget förstod jag att det var våld jag hade varit utsatt för. Tack för att ni ger alla utsatta en röst.” 

Anonym i publiken

I samband med föreläs ställningen finns det möjlighet att ha fördjupande föreläsningar och eller workshops anpassade för er målgrupp.

Läs mer om Jag skulle då gå vid första slaget och vår utbildningsserie Leda genom svåra samtal här.

 

Om våld

En undersökning från NATIONELLT CENTRUM FÖR KVINNOFRID och UPPSALA UNIVERSITET visar att var femte kvinna och var tjugonde man av de över 10 000 som undersökningen innefattade någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen hade som vuxna utsatts för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en aktuell eller tidigare partner. 20 procent av kvinnorna och 8 procent av männen hade som vuxna utsatts för upprepat och systematiskt psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner.

 

De som utsatts för allvarligt våld uppgav i betydligt högre utsträckning än andra symtom på depression, riskbruk av alkohol och självskadebeteende någon gång i livet. Kroppsliga symtom som till exempel huvudvärk, smärta i axlar eller nacke, yrsel eller återkommande tarmbesvär var vanligare bland dem som utsatts för sexuellt våld jämfört med dem som inte utsatts. 

 

I tystnad lever våldet - därför pratar vi. 

 

Lena Stenvall har lång erfarenhet och är van utbildare i ämnen som har med psykisk hälsa/ ohälsa och våld i nära relationer att göra. Hon har också under flera år som anställd behandlare vid psykiatriska kliniken arbetat med konsekvenser av trauma/ våldsutsatthet då hon mött kvinnor i behandling. ”Stressade hjärnor” har varit hennes arbetsområde under många år och att skapa förståelse för hur man lugnar hjärnan är ett område som ligger henne varmt om hjärtat och som hon kontinuerligt fortbildar sig i.

Medverkan, idé och manus

Lena Stenvall och Matilda Kjellmor

Regiöga 

Theresa Eriksson och Sarah Appelberg

 

Scenografi- och kostymöga

Astrid Maya

Snickare

Johan Hellgren

 

Föreläs/ställningens längd (ink. kort eftersnack)

70 minuter 

bottom of page