top of page

Workshops

Tillsammans med Lena Stenvall gör jag utbildningsserien Leda genom svåra samtal som adresserar våld i hemmet, kränkande särbehandling och att ha svåra samtal. Utbildningen riktar sig till chefer och HR-personal i offentlig och privat sektor och vi tar oss an de här ämnena ur ett arbetsgivar perspektiv med vetskapen om att en stor del av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. 

 

 

Jag håller workshops på företag, i föreningar eller andra grupper och använder där teatern och teaterns verktyg för att jobba med exempelvis kommunikation, bemötande och kreativitet.

 

På teaterutbildningar och kulturskolor håller jag också workshops och kurser i teater allt från att nörda ner sig i ett specifikt område till att sätta upp en föreställning. 

Moderatoruppdrag är även något jag gärna tar på mig. 

 

Mötet mellan deltagarna är centralt när jag håller en workshop och att på olika sätt få utrycka sig, skapa och skratta tillsammans är förutsättningen för ett bra och minnesvärt arbete. 

 

Några av mina tidigare kunder:

 

LRF-konsult Arbete med att skapa intern policy kring bemötande genom att skapa berättelser om arbetsplatsen om 2 år. 

 

Edelviks skådespelarutbildning Masterclass i att skapa berättelser utifrån ett personligt skav. 

 

Sorsele kulturskola Prova på teater workshop samt en uppsättning baserad på deltagarnas drömmar.

 

Region Västerbotten Workshop i att skapa berättelser om framtidens Västerbotten. 

 

SunPine Improvisationsteater kring uppförandekod.

 

Kultur Skellefteå Moderator vid branchsamtal om förutsättningarna för scenkonst för barn och unga. 


 

Vill du, din förening, arbetsplats eller grupp arbeta med mig. Hör av dig så hittar vi ett upplägg som passar just er!

bottom of page